MAF - Marknadsarrangörers Förening


Personuppgiftspolicy för
maf.nu

Vilken data samlar vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) in om dig som besökare till sidan?

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan
(om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera).


Syftet med (eventuell) insamling av din data

Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på maf.nu), är för att ge information till besökarna på maf.nu om något som du vill dela med dig av till fler.


Så behandlar vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) din (eventuella) data

Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera på maf.nu, så
kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc), samt
(eventuella) publiceringen på maf.nu för att delge våra besökare till hemsidan.

Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från hemsidan när du/vi känner att det är ett måste.


Mottagare av uppgifterna

Mottagarna av de uppgifter vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) kan publicera på maf.nu
är avsett för vår hemsidas besökare, som har ett intresse i vad vår förening gör och gjort.


Rättslig grund

Samtycke - avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss,
(MAF - Marknadsarrangörers Förening) avseende publicering på maf.nu


Vilka är dina rättigheter?

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att begära att vi ska radera din information.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att få en kopia på de personuppgifter
vi har om dig i ett strukturerat format.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sådant fall oss på telefon: 070-843 77 49

Om du anser att vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) behandlar dina personuppgifter på hemsidan på ett felaktigt sätt så kan du kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att dra tillbaka ett samtycke.


Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) sparar dina (eventuella) uppgifter på
hemsidan till dess att du väljer att få dem borttagna.


Länkar till andra hemsidor

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att du
besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.


Våra skyddsåtgärder

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från hemsidan
(snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut).


Personuppgiftsansvarig(a)

Ansvarig för publiceringen av uppgifterna på maf.nu är

MAF - Marknadsarrangörers Förening
Sturegatan 5 B
78431 Borlänge
Telefon: 070-843 77 49


Ändringar av ovanstående information

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi
(MAF - Marknadsarrangörers Förening) jobbar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen,
på maf.nuRekommendationer och bestämmelser
för
SVENSK MARKNADSHANDEL

Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDELVåra övriga sidor
och evenemang

Motala HjulmarkenOm MAF

Marknadsarrangörers Förening bildades 1999 och sammansluter idag knappt 90 arrangörer
som tillsammans anordnar fler än 200 marknader om året. Föreningens huvudsyfte är att
genom nätverk och samverkan stärka varandras arrangemang.