Bestämmelse placering av knallar

MAF-Marknadsarrangörer Förening

FÖRSLAG TILL PLACERING AV VAGNAR,PARTYTÄLT,”FINSKA MARKNADS- DISKAR.”

När försäljning sker från vagn med luckor som
öppnas mot framkant av marknadsplatsen får
under inga förhållanden luckan sticka ut mer än
1 meter från T-markeringens mötpunkt eller
från platsmarkeringsprick.
Hela ekipaget inklusive dragstången ska rymmas
inom platsmarkeringarana.
Partytält som används allt mer har måttet 3 x 3 meter eller 3 x 6 meter och ryms således och ska placeras 50 cm innanför markering,för
att inte skymma grannens disk
Finska marknadstälten håller i regel 4 x 4
meter och kräver alltså obligatorisk bil-plats
med större djup,Lika som partytältet ska det
placeras 50 cm innanför markeringen för att
inte skymma bort grannen.
DEMONSTRATÖR som placeras i knallerad
och använder sig av 3 meters plats,ska boka
en tremetersplats på var sida om sin verksam-
het för lyssnande publik.DEMONSTRATÖREN erlägger platsavgift
för 9 meter.Gavel mot grannknalle får ej skymmas från
paraplystolpe mot framkant mot disk.
REGLER UTFORMADE
2004 AV MAF

Gilla oss på Facebook:

- Ta mig till facebook sidan -

Inloggning för medlemmar:

Vi är medlemmar i MAF:

Samarbetspartners:

Marknadsdagar:

- Marknadsdagar på Facebook -

Copyright 1999 - 2018: MAF
Marknadsarrangörers Förening