MAF - Marknadsarrangörers Förening

Rekommendationer och bestämmelser
för
SVENSK MARKNADSHANDEL

Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDELVåra övriga sidor
och evenemang

Motala HjulmarkenOm MAF

Marknadsarrangörers Förening bildades 1999 och sammansluter idag knappt 90 arrangörer
som tillsammans anordnar fler än 200 marknader om året. Föreningens huvudsyfte är att
genom nätverk och samverkan stärka varandras arrangemang.